Hieronder de berichtgeving m.b.t. Guus en onderwijs vanaf april 2023 tot nu. Een tenenkrommende frustrerende situatie waarbij we aanlopen tegen bureaucratie, onbegrip en loze beloften.

Vanaf mei 2022 zijn we al in gesprek met heel veel mensen om Guus onderwijs te laten volgen bij leerboerderij Stayble in Mander. Een plek waar Guus zich prettig voelt en waar hij zelfstandig naar toe kan. Door een enorme tegenwerking is dit nog steeds niet gelukt.
In april 2023 heb ik een e-mail gestuurd naar alle betrokken mensen rondom Guus en onderwijs en een verkorte versie van deze e-mail is als ingezonden brief gepubliceerd in Tubantia op 19 april 2023. Guus heeft vanaf mei 2023 een paar maanden onderwijs gehad, helaas is dit een teleurstelling geworden!


Deze e-mail is gericht aan iedereen die betrokken is of betrokken is geweest bij het onderwijs van onze zoon Guus, de afgelopen drie jaren.

In het kort een stukje over wat vooraf is gegaan en ons heeft doen besluiten deze e-mail te sturen. 

Op zestien december 2018 is Guus betrokken geraakt bij een ernstig auto-ongeluk waar zijn zus Pien en wij als ouders getuige van waren. Hij is geschept door een auto en buiten bewustzijn geraakt. Na een levensreddende operatie, waarbij een deel van zijn schedel is verwijderd heeft hij het ongeluk overleefd. Na een periode van bijna vier maanden met intensieve therapie in Tilburg is Guus bij bewustzijn gekomen. Op dat moment is zijn tweede leven begonnen, een leven waarbij hij moet dealen met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel. Zonder veel in te gaan op de blijvende zichtbare - en vooral niet zichtbare gevolgen van dit hersenletsel kunnen wij zeggen dat het vreselijk zwaar is voor een jongen van inmiddels zestien jaar, evenzo voor de rest van ons gezin.   

Niets is meer gemakkelijk; er is een wirwar aan regels en bureaucratie, overal moet je voor strijden, je komt in een afhankelijke positie, je moet continue verantwoording afleggen tegenover mensen waarvan sommige Guus nog nooit hebben gezien en/of gesproken maar wel een mening hebben en deze vaak ongevraagd ventileren, veel van onze vrije tijd gaat verloren aan (zinloze) overleggen waarvoor je ten alle tijde beschikbaar moet zijn. 

Dit alles komt bovenop de tijd die de zorg, de begeleiding en de sociale contacten die wij zijn voor Guus. Naast dit alles en ons eigen werk blijft er weinig tijd over voor onze dochter Pien en ons eigen sociale leven. 

Naast een succesvolle start in het eerste jaar op het voortgezet onderwijs lukte het in het tweede jaar helemaal niet. Vanaf november 2021 is Guus niet meer naar school geweest. Vanaf januari - juli 2022 is hij opgenomen bij revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem. Guus heeft hier o.a. begeleiding gekregen voor zijn depressieve gevoelens. Met een NPO (neuro psychologisch onderzoek) is duidelijk geworden dat regulier onderwijs niet meer haalbaar is voor hem. 

Guus is intelligent, gemotiveerd, leergierig en enthousiast. Eigenschappen die hij nodig heeft en kan inzetten om tot leren te komen mits het op de juiste wijze en in het juiste tempo wordt aangeboden; maatwerk dus!

In mei 2022 zijn we gesprekken gestart met leerboerderij Stayble en de voortgezet onderwijs school waar Guus leerling was om te kijken of er een samenwerking mogelijk was. Helaas zonder positief resultaat. In augustus 2022 heb ik hierover al een blog geschreven op de website www.guuspowerbrain.nl

Vanaf november 2022 zijn we in gesprek gegaan met een voortgezet speciaal onderwijs school en leerboerderij Stayble om te kijken of hier een samenwerking mogelijk was. Zonder positief resultaat is deze samenwerking beëindigd op negen april jl.

Guus heeft vanaf augustus 2022 tot nu nagenoeg geen onderwijs gehad. Het onderwijs wat hij heeft gehad was zonder doelen en zonder plan, op gevoel om hem iets te kunnen bieden .......

Guus is leerplichtig, heeft een TLV (toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs) is niet uitgeschreven van onderwijs en is op dit moment leerling bij een voortgezet speciaal onderwijs school. Guus gaat vijf ochtenden naar leerboerderij Stayble (vanaf augustus 2022 tot nu). Drie ochtenden worden betaald door de gemeente. De andere 2 ochtenden zijn vanuit goed noaberschap voor rekening van leerboerderij Stayble. 

Heeft Guus dit ongeluk overleefd om halve dagen te besteden aan een soort van onderwijs zonder toekomstperspectief of een vorm van dagbesteding en de rest van de dag thuis te zijn? 

Wie neemt de verantwoordelijheid en zorgt ervoor dat Guus gebruik kan maken van zijn recht op onderwijs?  


Publicatie in dagblad Tubantia, 19 april 2023

Ons geduld is op, aan mooie praatjes hebben we niets! Gaat het niet linksom dan moet het maar rechtsom 💪

Op 16 december 2018 is onze zoon betrokken geraakt bij een ernstig auto-ongeluk. Na een levensreddende operatie, waarbij een deel van zijn schedel is verwijderd, heeft hij het ongeluk overleefd. Na bijna vier maanden is hij bij bewustzijn gekomen. Op dat moment is zijn tweede leven begonnen, een leven waarbij hij moet dealen met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel.
Niets is meer gemakkelijk; enorme bureaucratie, overal voor strijden, je bent afhankelijk, verantwoording afleggen tegenover mensen waarvan sommige onze zoon nog nooit gezien en/of gesproken hebben maar wel een mening hebben en deze ongevraagd ventileren, veel tijd gaat verloren aan (zinloze) overleggen waarvoor je ten alle tijde beschikbaar moet zijn.
Na een succesvolle start op het regulier onderwijs lukte het in het tweede jaar helemaal niet. Vanaf november 2021 is onze zoon niet meer naar school geweest.

Met een NPO (neuro psychologisch onderzoek) is duidelijk geworden dat regulier klassikaal onderwijs niet meer haalbaar is. Onze zoon is intelligent, gemotiveerd, leergierig en enthousiast. Eigenschappen die hij nodig heeft om tot leren te komen mits het op de juiste wijze en in het juiste tempo wordt aangeboden; maatwerk dus!
Vanaf mei 2022 zijn we in gesprek met een voortgezet – en voortgezet speciaal onderwijs school en een leerboerderij om tot een samenwerking te komen. Beide is niet gelukt! Onze zoon heeft vanaf augustus 2022 tot nu nagenoeg geen onderwijs gehad.

Onze zoon is leerplichtig, hij heeft een TLV, (toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs) en is niet uitgeschreven van onderwijs. Heeft onze zoon dit ongeluk overleefd om thuis te zijn zonder onderwijs en toekomstperspectief?

Wie neemt zijn verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat onze zoon gebruik kan maken van zijn recht op onderwijs?


- UPDATE -  gedeeld op Instagram, Facebook en LinkedIn op 13 juni 2023

Bedankt voor alle reacties en het vele delen van het artikel in de Tubantia over het onderwijs van Guus. 
Inmiddels gaat hij naar school, vanaf deze week zelfs hele dagen! Het is wennen voor hem en ook voor de docenten is het zoeken; waar wordt Guus blij van, waar ligt zijn kracht, hoe wordt hij zoveel mogelijk uitgedaagd en waar heeft hij (extra) hulp en begeleiding nodig. 
Inmiddels is er een onderwijsconsulent van www.onderwijsconsulenten.nl betrokken. Samen met ouders en de leerling wordt gekeken wat het beste past bij de leerling. De consulent maakt gebruik van een uitgebreid netwerk, heeft kennis van de wet- en regelgeving, ervaring met het organiseren van maatwerk én het vinden van creatieve oplossingen. Deze onafhankelijke organisatie gaat voor het hoogst haalbare resultaat voor de leerling! Dit is precies wat Guus en wij willen, eruit halen wat erin zit! Wij halen veel kracht uit deze mooie quote van Bibian Mentel. “Denk in mogelijkheden in plaats van beperkingen”  
Wat zou de wereld een stuk mooier zijn als meer mensen dit nastreefden!