Na een goede start in het eerste schooljaar van het Canisius heeft Guus deze lijn het hele jaar voortgezet. Zelfs de Corona maatregelen hebben geen negatieve invloed op zijn prestaties gehad. Hij gaat met een prachtig rapport over naar het tweede leerjaar. Na gesprekken met zijn mentor is het advies naar 2GMT (Mavo) te gaan. 

Twijfels
In de zomervakantie geniet Guus van een paar dagen Efteling met Jörg en het scoutingkamp in Brunssum. Daarna is het vijftien dagen keihard werken bij het BIMT handenkamp van Adelante revalidatie in Hoensbroek. Als we na de vakantie thuiskomen heeft Guus nog twee weken schoolvakantie. De laatste week voordat de school begint, nemen de twijfels toe. Guus is zenuwachtig en vraagt zich af of het wel gaat lukken in de tweede klas. Op één na zijn alle docenten nieuw voor hem. Alleen van meneer Kamp, nu weer zijn mentor en gymdocent, heeft hij vorig jaar les gehad. De klas bestaat voor de helft uit leerlingen van vorig jaar en is aangevuld met leerlingen uit een andere brugklas. Eigenlijk wil Guus ook geen huiswerkbegeleiding meer van Hanneke, aan de andere kant denkt hij ook dat het zonder hulp extra moeilijk, zo niet onmogelijk, wordt. Hij vraagt zich af hoe leerlingen en docenten op hem en zijn letsel reageren. Het maakt hem onzeker en verdrietig. Ook wij worden weer met de neus op de feiten gedrukt; nieuwe docenten en nieuwe leerlingen betekent uitleggen. Uitleggen wat Guus is overkomen en wat zijn de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (NAH) voor Guus. We proberen alles helder te verwoorden en maken hierbij onderscheid tussen zichtbare en niet zichtbare gevolgen. Tijdens het eerste docentenoverleg worden de aandachtspunten besproken en toegelicht.

Gevolgen van niet aangeboren hersenletsel (NAH)
De gevolgen van hersenletsel kun je, over het algemeen, verdelen in zichtbare- en niet zichtbare gevolgen. De zichtbare gevolgen worden het gemakkelijkst opgemerkt. Dit zijn vooral lichamelijke gevolgen, ook wel neurologische gevolgen genoemd. Niet-zichtbare gevolgen of onzichtbare gevolgen worden vaak niet direct herkend. Het gaat hierbij om gevolgen in de cognitie (vermogen iets te leren), emoties en gedrag. Deze gevolgen worden vaak moeilijk of zelfs niet begrepen door de buitenwereld. Zelfs na een lange periode kan het voorkomen dat de omgeving niet begrijpt dat een verandering in denken, gedrag en emotie een gevolg is van hersenletsel. Na het hersenletsel krijg je geen routekaart om je nieuwe leven verder te leven. Het lijkt één grote puzzel die je opnieuw moet leggen. Ook de cognitieve vaardigheden zijn uiteindelijk neurologisch van aard omdat het een gevolg is van beschadigde hersenzenuwen.

De zichtbare gevolgen voor Guus:
- Krachtverlies links (hemiparese)
- Bewegingsstoornis (motorische traagheid, onbeweeglijkheid, coördinatie en evenwicht stoornis)
- Spasticiteit links

Niet direct zichtbare gevolgen voor Guus:
- Visuele problemen; Guus draagt een bril omdat zijn brein de oogzenuwen niet goed aanstuurt
- Spreken; het tempo is lager, minder intonatie
- Vermoeidheid; de accu is nooit 100% opgeladen, loopt veel sneller leeg en laadt niet volledig op
- Het geheugen; korte termijngeheugenwerk is aangedaan
- Aandacht en concentratieproblemen; sneller afgeleid en concentratie vasthouden kost veel energie
- Executive functies zijn verstoord; bijvoorbeeld planning, werkgeheugen, emoties reguleren, aandacht ergens bijhouden
- Tijdsbesef; niet goed kunnen inschatten hoeveel tijd een handeling kost
- Vertraagde informatieverwerking; alles in het hoofd verloopt langzamer, voor iemand met NAH gaat de wereld te snel.......
- Verminderd vermogen om de eigen grenzen aan te voelen
- Extra prikkelbaar zijn
- Karaktereigenschappen zijn versterkt; zowel de leuke als de minder leuke eigenschappen

Zo onder elkaar is het een hele lijst. Wat het extra moeilijk maakt, is dat iets wat de ene dag lukt de andere dag totaal niet lukt. De oorzaak hiervan is niet altijd duidelijk; soms is er wel een verklaring, een andere keer ook niet. Nadat Guus in april 2019 bij bewustzijn is gekomen, heeft hij alles opnieuw moeten leren. Door de intensieve revalidatie en het vele oefenen zijn hier grote stap gezet. De revalidatie is niet alleen gericht op lichamelijke vooruitgang maar zeer zeker ook op mentale vooruitgang. Vaardigheden op sociaal emotioneel gebied heeft hij ook opnieuw moeten leren en ook hier leert hij nog steeds. Een baby kan immers ook niet in tweeënhalf jaar leren wat een volwassene weet en kan. Als het niet zo verdrietig was, zou je er misschien om kunnen lachen; ben je niet zo aardig tegen hem geweest, ben je hem vergeten of heb je wat beloofd en kom je dit niet na, het is voor hem geen probleem, hij is het alweer vergeten. Het gebeurt ook dat Guus alleen maar: "Oh" zegt als jij een verhaal verteld. Zijn NAH kan hiervan de oorzaak zijn (vermoeidheid, vertraagde informatieverwerking, aandacht- en concentratieproblemen) of je verhaal is gewoon niet interessant genoeg! Uiteindelijk kan Guus er niets aan doen, het is dus onze taak om zijn omgeving te informeren om zo problemen te voorkomen.

Nieuw schooljaar
Wij duimen dat Guus een prettig en succesvol tweede schooljaar heeft. Alle voorwaarden daarvoor zijn gecreëerd: de docenten zijn geïnformeerd, de mentor houdt korte lijnen met Guus en Hanneke, Guus heeft de klas verteld wat hem is overkomen, de huiswerkbegeleiding van Hanneke wordt naar behoefte ingezet. En het allerbelangrijkste is dat wij er alle vertrouwen in hebben!

Wil je meer lezen over de gevolgen van hersenletsel, kijk dan op de website www.hersenletsel-uitleg.nl. Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden over Guus zijn letsel, je mag altijd contact met ons opnemen. Als een bloem niet bloeit,
repareer dan de omgeving,
niet de bloem


Alexander den Heijer
Omdenken